Category Archives: text

Ποιητική Θορύβου – Αστικό Ηχοτοπίο και Σύνθεση

This paper attempts to analyze the role of urban soundscape in electroacoustic acousmatic composition, looking at my own work, as well as with a view on contemporary music in general. Exploring the concept of noise in our culture, I approach the mechanisms that allow the sounds of everyday experience to participate in the development of a poetics rich in emotional dynamic, connected with fundamental elements of our music tradition and directly dependent on the way we experience sound.

A large part of my source recordings takes place in the city. Urban soundscapes have become the new natural sound environment for the people of the city. Over a century of exposition to sound by machines, crowds, plastic and metal, pure tones and recorded music embedded in everyday background, tends to redefine the processes and archetypes that govern the way we evaluate sound as art, as well as our emotional responses to it. The meaning and cultural significance of noise radically change.

Having chosen recorded sound as the main material of my sonic art, I sometimes use unprocessed sound and drive the composition forward by cutting, juxtaposing and mixing, playing with connotations, and the locally emerging myth. Alternatively, I might use the recording as a malleable material that I can change and warp around to the extreme. ‘Real-world’ sound has always had a certain power on the mind of the listener and so have the processes of its transformation, subtle or dramatic, gradual or sudden, playing with degrees of recognizability and laying out some kind of idiosyncratic dreamscape for listeners to let evolve and explore in their own mind. Continue reading

Posted in articles, electroacoustic, soundscape, text, Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

HELMCA – Electroacoustic Miniatures

Release Party, June 2015 @ Beton7, Athens with special guest Dr. Simon Emerson 54 Electroacoustic Miniatures by 54 Greek Composers The Door Study being my contribution

Posted in diffusion, electroacoustic, fusion and dialectic | Leave a comment

Athens Sound Walks – Big Village Dynamics

I recorded a series of routes in the centre of Athens during November and December 2009. Starting off from my house I walk in the streets, use the metro and end up wandering through the pedestrian zones at Thisio and … Continue reading

Posted in about the pieces, electroacoustic, music | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Pivot Line

Acousmatic study with lines and dots in three parts. I recorded about one hour of improvisation on laptop and controllers, accompanying contemporary dance. This material included specific types of sound objects and sound behaviors, as well as certain elements of … Continue reading

Posted in about the pieces, electroacoustic, music | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Transference

Stereo for multi speaker diffusion – 8:27 Noise, detachment and dreamlike transportation. A meditation on the soundscape of the city . I made this piece using the sound of a horn/car alarm and the noises of cars and motorbikes. It … Continue reading

Posted in about the pieces, electroacoustic, music | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

About working with soundscape recordings

I have been recording “real world” sound from the very beginning of my involvement with electroacoustic composition. Getting my main influences from composers such as Trevor Wishart, Jonty Harrison, Francis Dhomond, François Baille, Ives Daust, Beatriz Ferreira and others from … Continue reading

Posted in about the pieces, articles, text | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

about my electroacoustic work

These pieces use the language of electro-acoustic music. Various methods of sound synthesis, extensive processing of recorded sound (soundscapes, objects, instruments, etc) and micro-montage techniques have been used to encompass a huge range of sound objects into the music, which … Continue reading

Posted in about the pieces, articles, electroacoustic, text | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

relationships

The variety of stimuli and information on offer in today’s world is immense. Ideas are being generated at high speed and circulate dynamically. We experience intense conflicts, contradictions and paradoxes. Expression of the individual is greatly facilitated and encouraged, while … Continue reading

Posted in fusion and dialectic, text | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

my favourite music technology

Trevor Wishart writes at the beginning of Audible Design: a) any sound can be the starting material for a musical composition; b) the ways in which this sound may be transformed is limited only by the imagination of the composer; … Continue reading

Posted in about the pieces, fusion and dialectic, text | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

general concepts

 General Concepts ‘‘…we may explore the multidimensional space of sound itself, which may be molded like a sculptural medium in any way we wish…sound composition has become a plastic art like sculpture.’’ Trevor Wishart (1994), Audible Design   In very … Continue reading

Posted in fusion and dialectic, text | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

suvenires

Suvenires Stereo               4:08 The Money Project for ICMC2002 called for pieces to be based on a short recording of people advertising souvenirs at an outdoor market in Havana, Cuba.[1] The voices, tired from repetition and the daily tourist circus, had … Continue reading

Posted in about the pieces, electroacoustic, music | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

the door study

The Door Study Stereo               3:59 This piece was part of The Door Project.[1] The sound of doors is being used a lot in acousmatic music for the strong literal and metaphoric significance it has for most people and for its … Continue reading

Posted in about the pieces, electroacoustic, music | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Limiting raw material. Preset sources and sound families.

The Door Study was the first in this series to have strict conditions on its source material. I made everything out of the short sample of a door opening and closing. On all the previous pieces there were no specific … Continue reading

Posted in about the pieces, electroacoustic | Tagged , , | Leave a comment

think of a woman

Concept, modelling: Martha Dimitropoulou Audio Composition, Video Editing: Stelios Giannoulakis On a poem by: Jim Efthymiou Voices: Nodlaig Guinan, Eftihis Patsourakis, Stelios Giannoulakis, Martha Dimitropoulou Photography: Roberta Nitsos The poem was read in Greek and English. The Greek rendition appears … Continue reading

Posted in about the pieces, electroacoustic, fusion and dialectic, multimedia, music | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

love raga

Posted in about the pieces, electroacoustic, fusion and dialectic, music | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

rainwater

Rainwater Two stereo versions      12:27,    5:58 …A meditative piece for autumn bridging the distance between summer and winter, as well as between remote places of the globe that I find myself at depending on the season… The sound of rain … Continue reading

Posted in about the pieces, electroacoustic, fusion and dialectic, music | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

chaotic Lucidity

Chaotic Lucidity Stereo               14:58 …Sand, the waves of the sea, a crowd talking, drumming on a beach, an explosion, life, molecules, free jazz. Elementary building parts of larger structures might behave chaotically and at the same time follow general principles … Continue reading

Posted in about the pieces, electroacoustic, fusion and dialectic, music | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

control for the People

Εναλλακτικοί Controllers «εύκολα και γρήγορα» Παρουσιάζω μερικές απλές και τσάμπα (ή σχεδόν) λύσεις για τη μετατροπή συσκευών τις οποίες συνδέουμε συνήθως με τον υπολογιστή για άλλες δουλειές, όπως η γραφίδα, η κάμερα ή το joystick, σε εναλλακτικούς controllers – όργανα. … Continue reading

Posted in articles, music, text | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

rites of passage, 24 hours in passage international

Rites of Passage, 24 Hours in Passage International   Composition for a place of passage: Material/Function – Live space Eight channel & stereo versions             24:00 …In two intersecting alleys under glass small shops are selling books, comics, perfumes, jewellery, records, … Continue reading

Posted in about the pieces, electroacoustic, fusion and dialectic, music | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

the maze

The Maze           12:06 Exploring architectural space …cold wind, echoing noise. A door leading out of a strange room with very high ceiling. I had no idea how I’d got there, my brain flooded with alien memories. Behind the walls all … Continue reading

Posted in about the pieces, electroacoustic, fusion and dialectic, music | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment